Thứ sáu, 25 Tháng 12 2015 00:00

Phòng Điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Lịch sử hình thành và phát triển

- Phòng Điều dưỡng được hình thành ngay từ ngày đầu khi Bệnh viện được thành lập, có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện quản lý điều hành, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát công tác Điều dưỡng, chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Tập thể cán bộ, nhân viên của Phòng đã không ngừng đổi mới về quản lý, tổ chức, phương cách làm việc đáp ứng với yêu cầu công việc của Bệnh viện đề ra, đáp ứng với quy mô phát triển không ngừng của Bệnh viện.

2. Mô hình tổ chức


Trưởng phòng

Nguyễn Thị Nga - Cử nhân Điều dưỡng


* Tổng số cán bộ nhân viên: 06 cán bộ nhân viên

+ Điều dưỡng: 04             

+ Nhân viên: 02 
* Học hàm, học vị:

+ Điều dưỡng Đại học: 04

+ Nhân viên khác: 02


Tập thể Phòng Điều dưỡng


3. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Điều dưỡng là một phòng chức năng, có vai trò trong việc quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh và định hướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng có chức năng chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; tham mưu, xây dựng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh và hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân lực chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát Điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phượng tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; xây dựng, theo dõi, đánh giá các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh; cập nhật, chỉnh sửa, tham mưu cho bệnh viện ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh; tổ chức các khóa đào tạo liên tục, sinh hoạt chuyên môn cập nhật kiến thức chăm sóc người bệnh cho Điều dưỡng, nữ hộ sinh kỹ thuật viên, tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn của Điều dưỡng, kỹ thuật viên, cập nhật, chỉnh sửa bảng mô tả công việc các vị trí làm việc của Điều dưỡng, kỹ thuật viên. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác góp phần trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của bệnh viện.

4. Thành tích đạt được đạt được:

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2022

- Giấy khen của Sở y tế Quảng Ninh: Năm 2019; 2020; 2021; 2022.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ
Giấy phép số 31/GP-STTTT ngày 15/05/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Quang Trung - PGĐ Phụ trách Bệnh viện
Địa chỉ: Số 371 Đường Trần Phú - Phường Cẩm Thành - Tp. Cẩm Phả - QN
Điện Thoại : 0203 3862245 - Fax : 0203 3862357
Email: bvdkcampha@gmail.com

Top
Tra cứu kết quả online
Đăng ký khám online